Menu
vyvíjíme, kreslíme a realizujeme funkční projekty
#
POLYTECHNIKA katalog 2020
Prohlédnout
#
POLYTECHNIKA katalog 2020
Prohlédnout
#
POLYTECHNIKA katalog 2020
Prohlédnout
#
EVVO katalog 2020
Prohlédnout
#
EVVO katalog 2020
Prohlédnout
#
EVVO katalog 2020
Prohlédnout
Produkty

Polytechnika

EVVO

Pracovní boxy

zpět

Pracovní boxy

Pracovní box je vyroben z březové překližky pro práci v interiéru a venkovních třídách nebo z masivního modřínu pro práci na zahradě.
Na bocích je vedení, které umožňuje posuv kazet nad sebou a tím zpřístupní dětem práci s větším množstvím materiálů a pomůcek polytechnického vzdělávání. Celý systém je komplexní a je založen na posuvu kazet a desek. Součástí stolu jsou čtyři kazety a dvě desky.

K modřínovému provedení dodáváme obal proti dešti. Pracovní box kombinuje vnitřní prostor s pracovními deskami a rozvíjí tak u dětí nejen logické myšlení, koncentraci, ale i prostorovou orientaci a smyl pro pořádek. Práce s rozmanitým materiálem podporuje u dětí manuální zručnost a vede k osvojování praktických pracovních dovedností a návyků.

Lze financovat  ze ŠABLON I, II.

Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Třída kvádr

zpět

Třída kvádr

autor David Kubík, Petr Štambach

Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Hrabaliště

zpět

Hrabaliště

Jedná se o sestavu 3 kruhů v provedení masivní akátové dřevo, truhlářsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové úpravy, uložené v zemi. Dvě strany zůstanou vždy původní rostlé dynamiky a dvě strany opracované. Celý objekt je z přírodního materiálu, bez použití kovů a betonu. Cílem je zprostředkovat dětem poznávání různých druhů přírodních materiálů, např. písků, kamínků, dřeva, hlíny, ale i recyklátů. Pomocí vhodného nářadí mohou děti zatloukat, brousit, vrtat, skládat a rozvíjet tak polytechnické dovednosti. Vzájemnou kombinací různých materiálů během pracovních úkonů a herních činností děti vnímají a objevují jejich vlastnosti. Výplně mezi kruhy mají charakter sypkých různobarevných a velikostí odlišných směsí: pískové, kamínkové struktury, dřevěné struktury ….

Symbolika : Prostřední kruh může představovat Slunce, Zemi, okolo 4 roční období a 12 měsíců. Do jednotlivých částí – dílů kruhu – mohou být použity materiály, které odpovídají daným obdobím a měsícům dle edukativních potřeb – kreativita je neomezená.  Dělení na roční období a měsíce zprostředkovává dětem vizualizaci času a napomáhá uvědomit si snáze koloběh roku, změny počasí a charakteristické znaky ročních období.

Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Pracovní bedny

zpět

Pracovní bedny

Pracovní bedna je vyrobena z březové překližky pro práci v interiéru a venkovních třídách nebo z masivního modřínu pro práci na zahradě.
Má čtyři integrované nohy, zaručující stabilitu při skládání na sebe. Víko se skládankami je kompatibilní s produktem „Pracovní box“.
K modřínovému provedení dodáváme obal proti dešti. Pracovní bedna slouží jako úložný prostor např. pro polytechnické stavebnice, dřevo, papír, textil, šrouby, i jako pracovní a herní  plocha nebo pro prezentaci výrobků dětí.

Se stoly lze pracovat v interiéru /březová překližka/ nebo volně na zahradě /masivní modřín/. Skládají se na sebe dle výšky dětí nebo vedle sebe jako had a vytvoří tak obrovskou skládanku dlouhou 9 m, při počtu 9 stolů. Lze tedy vytvořit 36 pracovních míst.
Pracovní bedna dává dětem příležitost k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti, umožňuje dětem rozvíjet poznávací schopnosti a myšlenkové operace. Děti mohou kombinovat geometrické tvary, třídit, přiřazovat, vkládat, počítat, porovnávat…
Zdokonalují polytechnické dovednosti, učí se řešit problémové situace a hledat způsoby řešení.

Lze financovat  ze ŠABLON I, II.

Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Krychle

Organické vesnice

zpět

Organické vesnice

Charakter organických vesnic tvoří struktury vzájemně propletených organických materiálů, vertikálních a horizontálních prutů.

Organické vesnice posilují u dětí pocit pospolitosti a sounáležitosti se světem, podporují sociální vazby mezi dětmi, včetně možnosti nastavení společných pravidel soužití a vytváření prostoru k seberealizaci.

Individuální činnost a hra uvnitř organické stavby přináší dítěti pocit klidu, jistoty a pohody.

Přidanou hodnotou organických vesnic je, že se děti samy mohou podílet na jejich vzniku od samého začátku.

Zapojení dětí do realizace jim umožní uvědomit si hodnotu lidské práce.

Během realizace děti vnímají tvar, povrch, odstíny barev, vůni…

Získávají možnost dlouhodobě pozorovat barevné a povrchové změny organické vesnice během školního roku.

Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Mobilní boxy

Terasy

Rozpoznávání rostlin

Pracovní sestavy

Přístavby

zpět

Přístavby

Pro další informace a foto nás kontaktujte.

Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Záhony

Sklopné stoly

Pódia vestibulů

Mlhoviště

Úložné systémy

Regály

Koberce